picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Maloniai prašome visų, besilankančių Linksmuolio žaidimų kambaryje ir švenčiančių šventes, susipažinti su kambario taisyklėmis bei jų laikytis. Susipažinimą bei sutikimą patvirtinate pasirašydami lankytojų registro žurnale. Jei turite klausimų, drąsiai klauskite administracijos.

Bendri nuostatai

 • Žaidimų kambario „Linksmuolis” (toliau „Žaidimų kambarys”) taisyklės privalomos visiems asmenims, kurie palieka savo vaikus Žaidimų kambaryje. Pradėti naudotis Žaidimų kambario paslaugomis leidžiama tik atidžiai susipažinus su Taisyklėmis. Vieno iš vaiko tėvų, kitų vaiko įstatyminių atstovų arba kitų pilnamečių asmenų, kurių priežiūroje yra vaikas (toliau – „už vaiką atsakingas asmuo”) parašas patvirtina, kad šis asmuo yra susipažinęs su Taisyklėmis ir jose nustatytomis savo, savo vaiko arba jo priežiūroje esančio vaiko, kurie paliekami , teisėmis, pareigomis ir atsakomybe. Taisyklės patalpintos Žaidimų kambario sverainėje www.linksmuolis.lt/taisykles, kur lankytojai gali viešai susipažinti su Taisyklėmis iki sprendimo palikti vaiką Žaidimų kambaryje momento.
 • Palikti vaiką Žaidimų kambaryje leidžiama, tik už vaiką atsakingam asmeniui atidžiai susipažinus su Taisyklėmis ir patvirtinus savo parašu faktą, kad vaiko sveikatos būklė leidžia jam būti ir žaisti Žaidimų kambaryje „Linksmuolis”, taip pat užtikrina vaikų Žaidimų kambariui bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir pilnai atsako už jo elgesį Žaidimų šalyje, bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą ar dėl jo veiksmų atsiradusį kitų vaikų sveikatos sutrikimą.
 • Prieš palikdamas vaiką Žaidimų kambaryje, už jį atsakingas asmuo turi pasirašyti vaikų registracijos žurnale, kur reikalinga nurodyti vaiko vardą, pavardę, amžių ir savo telefono numerį. Atsiimant vaikus iš vaikų žaidimo kambario, taip pat būtina pasirašyti vaikų registracijos žurnale, patvirtinant vaiko atsiėmimo faktą. Už vaiką atsakingas asmuo garantuoja, kad registracijos žurnale pateikta informacija yra teisinga ir prisiima visą atsakomybę už klaidingos informacijos nurodymą.
 • Už vaiką atsakingas asmuo, palikdamas vaiką Žaidimų kambaryje, privalo sumokėti nustatytą vienkartinį mokestį. Buvimo žaidimų kambaryje įkainiai nurodyti tinklapyje www.linksmuolis.lt.
 • Lankytojams susimokėjus už Žaidimų kambario paslaugą, bet dėl savo kaltės ja nepasinaudojus, arba pasinaudojus nepilnai, sumokėti pinigai nėra grąžinami.
 • Žaidimų kambarys „Linkmsuolis” suteikia lankytojams galimybę pasinaudoti vaikų Žaidimų kambario paslauga, tačiau neatsako už šios paslaugos įtaką konkretaus vaiko sveikatai, taip pat negarantuoja jos teigiamo poveikio. Už vaiką atsakingas asmuo, prieš palikdamas vaiką Žaidimų kambaryje, privalo įsitikinti, kad vaiko sveikatos būklė jam leidžia būti Žaidimų kambaryje bei žaisti jame kartu su kitais vaikais. Ši paslauga, atsižvelgiant į konkretaus vaiko sveikatos būklę, gali turėti neigiamos įtakos vaiko sveikatai, todėl už vaiką atsakingas asmuo, palikdamas vaiką Žaidimų kambaryje, privalo būti atsargus ir rūpestingas, atidžiai įvertinti vaiko psichologinę ir fizinę sveikatos būklę. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios pareigos nevykdymu, tenka už vaiką atsakingam asmeniui, palikusiam savo vaiką Žaidimų kambaryje. Žaidimų kambarys neatlygina vaikui padarytos turtinės ar neturtinės žalos, išskyrus atvejus, kai ši žala buvo padaryta dėl žaidimų kambario tyčios arba didelio neatsargumo.
 • Į Žaidimų kambarį priimami tik visiškai sveiki vaikai. Esant akivaizdžioms abejonėms dėl vaiko sveikatos, vaikui nesuteikiama galimybė naudotis Žaidimų kambario paslaugomis.
 • Už vaiką atsakingi asmenys privalo žinoti ir informuoti apie tai jų priežiūroje esančius vaikus, kad jie turi tausoti Žaidimų kambario inventorių, saugotis, kad nepadarytų žalos sau ir kitiems Žaidimų kambaryje esantiems vaikams. Už vaiką atsakingas asmuo pilnai atsako už jo palikto Žaidimų kambaryje vaiko sugadintą įrangą ir inventorių, taip pat turtinę ir neturtinę žalą, padarytą tretiesiems asmenims.
 • Vaikų žaidimų kambario administratorius gali atsisakyti priimti į Žaidimų kambarį vaiką, kuris nuolat jo neklauso ar nedrausmingai elgiasi, gadina žaidimų kambario inventorių, žaloja kitus žaidimų kambaryje esančius vaikus.
 • Mokykime vaikučius tvarkos ir padėkime jiems susitvarkyti žaidimų zoną po savęs. Kamuoliukai turi likti kamuoliukų baseine.
 • Žaidimų kambario administratorius sauskelnių ar nešvarių drabužių vaikams nekeičia ir neteikia panašaus pobūdžio vaiko priežiūros paslaugų.

Privačios šventės nuostatai

 • Į Žaidimų kambarį draudžiama atsinešti maistą ir gėrimus, kitus daiktus, kuriais gali būti padaryta žala vaikų pramogų kambaryje esantiems vaikams, kitiems asmenims ar inventoriui.
 • Dėl higienos ir saugumo draudžiama valgyti ir nešiotis maistą bei gėrimus po žaidimų aikštelę.
 • ,,Tarzano“ laipyne gali naudotis vaikai iki 8 metų. Vienu metu ja čiuožti gali tik vienas vaikas. Suaugusieji atlydėję vaiką (-us) į kambarį turi įsitikinti, kad vaikas supranta, kaip tinkamai naudotis šiuo įrenginiu.
 • Norint išvengti traumų, ant batuto prašome šokinėti po vieną.
 • Žaidimų kambaryje vaikai ir suaugę gali būti tik nusiavę batus.
 • Siekiant išlaikyti švarią aplinką, pramogauti žaidimų kambaryje “Linksmuolis” galima tik nusiavus lauko avalynę. Rekomenduojame vaikučiams turėti šiltas kojines, ar namines šlepetes.
 • Žaidimų kambaryje draudžiama naudoti konfeti, pinatas, muilo burbulus, torto fejerverkus.
 • Po gimtadienio prašome palikti šventės vietą tokią, kokią ją radote.
 • Švenčiant gimtadienį ar kitą šventę, į žaidimų kambarį „Linksmuolis“ leidžiama atvykti 15 min. iki šventės pradžios. Žaidimų kambarį prašome atlaisvinti sutartu laiku. Vėluojant, taikomas papildomas 10 € (jeigu vėluojama iki 15 min.) arba 15 € (jeigu vėluojama iki 30 min.) mokestis.
 • Šventę leidžiama prasitęsti, tačiau tik tuo atveju, jei kambarys po Jūsų yra laisvas.
 • Už daiktus, kuriuos žaidimų kambario lankytojai ar jų priežiūroje esantys vaikai pamiršo, Žaidimų kambario administracija neatsako.
 • Žaidimų kambaryje pramogaujame kasdien nuo 11.00 iki 22.00. Maloniai prašome paskambinti prieš atvykstant, nes tuo metu žaidimų kambarys gali būti uždarytas privačiai šventei.

 

Jei kyla klausimų, susijusių su taisyklių punktais, klauskite, mielai paaiškinsime.

To Top